Clinica-As

Politica de confidențialitate

TERMENI ȘI CONDIȚII

Clinică AS respectă dreptul la confidențialitate al utilizatorilor săi.

Politica de confidențialitate

1. Scopurile si temeiurile legale ale prelucrarii. Categoriile de date cu caracter personal colectate si prelucrate de catre Clinica AS.
Clinica AS inregistreaza datele cu caracter personal pe care le introduceti in formularul de abonare la newsletter, in formularul de contact pentru programari precum si in momenul in care achizitionati bunuri sau servicii oferite de Clinica AS.

 Datele personale solicitate sunt utilizate pentru a va putea informa despre serviciile noastre, oferte promotionale, informatii utile si evenimente, solutionarea unor cereri speciale, intrebari si comunicarea unor eventuale reclamatii, determinarii profilului demografic al utilizatorilor, studii de piata si alte tipuri de statistici similare.

În cazul vizitatorilor site-ului, în cazul în care accesați și/ sau utilizați site-ul, următoarele categorii de date cu caracter personal ar putea fi prelucrate:

 • în cazul informatiilor furnizate prin intermediul siteului, categoriile de date cu Caracter Personal colectate pot fi diferite (de ex. privind determinarea analizelor necesare, calcularea indicelui de masă corporală): sex, vârsta, înălţimea, greutatea, condiţii de muncă, istoric de boli în familie, obiceiuri/ preferinţe. 
 • în cazul completării formularelor de sugestii, solicitării de informaţii suplimentare, completării formularului de contact şi/ sau reclamaţii: nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon
 • In cazul abonării pentru primirea comunicărilor de marketing: nume, prenume, adresă de e-mail, sex, precum și date de tracking în vederea analizării gradului de interes pe care comunicările comerciale îl reprezintă pentru primitor (ex.: adresa IP, clickuri, accesări, localitate). 
 • În cazul înscrierii la evenimente online și/ sau offline: nume, prenume, adresă de e-mail, sex, profesie, specializare 
 • În cazul efectuării unei programări in vederea efectuarii de analize si proceduri medicale: nume, prenume, adresă de e-mail, număr de telefon (pentru ca persoanele care efectuează programarea să primească un sms de confirmare a programării). 
 • In cazul unei rezervari/comenzi şi plată de bunuri sau servicii prezentate pe site: nume, prenume, adresă de e-mail, număr de telefon

Aceste date ofera informatii despre numele, adresa de e-mail, numar de telefon, data abonarii si a dezabonarii la newsletter, data vizualizarii  unui mesaj personalizat si data la care un link din mesajul personalizat este deschis.

Datele sunt stocate, prelucrate si transmise de catre Clinica AS cu respectarea legislatiei aplicabile cu privire la confidentialitatea si securitatea datelor cu caracter personal.

Clinica AS va asigura ca datele dvs. cu caracter personal sunt pastrate in siguranta, iar transmiterea lor catre terti nu se va face fara acordul dumneavoastra in prealabil, si numai in temeiul unui angajament de confidentialitate din partea acestora.

Prin completarea oricarui formular pus la dispozitie pe site-ul web www.clinica-as.ro  va exprimati acordul expres cu privire la colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal de catre  Clinica AS , atat manual cat si automat, in scopul de a fi contactat de noi  cu privire la solicitarea dumneavoastra, in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) – RGPD.

Daca nu sunteti de acord ca datele dumneavoastra sa fie prelucrate, aveti dreptul si libertatea de a nu completa formularele disponibile si de a nu accesa site-ul www.clinica-as.ro

In momentul completarii formularelor disponibile pe www.clinica-as.ro, Clinica AS va colecta date cu caracter personal, oferind informatii cu privire la scopul colectarii fiecare date personale ce se solicita.

Clinica AS poate primi, de asemeneaza, si inregistra, pe serverele sale informatiile referitoare la adresa IP si informatiile cookie ale site-ului solicitat.  Aveti optiunea de a seta browserul de internet astfel incat acesta sa respinga anumite cookies. In acest caz, va exista insa un impact negativ asupra navigarii dumneavoastra pe site-urile Clinica AS. Politica Clinicii AS referitoare la cookie-uri poate fi consultata aici.

Pentru utilizatorii abonati la newsletter ce nu doresc sa mai primeasca informari pe adresa de email, este necesara trimiterea unui email la adresa: newsletter@clinica-as.ro iar datele dvs. vor fi sterse din baza noastra de date pentru newsletter.


2. Drepturile dumneavoastra
Clinica AS, in calitate de operator de date cu caracter personal, a implementat masurile tehnice si organizatorice pentru a asigura respectarea drepturilor utilizatorilor site-urilor (persoane vizate conform RGPD), si anume:

 • Dreptul de acces – dreptul persoanei vizate de a obtine o confirmare din partea operatorului ca prelucreaza sau nu datele cu caracter personal care il privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la informatii privind modalitatea in care sunt prelucrate datele.
 • Dreptul la portabilitatea datelor  – dreptul de a primi datele personale intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
 • Dreptul la opozitie – dreptul persoanei vizate de a se opune prelucrarii datelor personale atunci cand prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau cand are in vedere un interes legitim al operatorului. Atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizata are cu precadere dreptul de a se opune prelucrarii in orice moment.
 • Dreptul la rectificare  – corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte stocate. Rectificarea trebuie comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate (demonstrabile).
 • Dreptul la stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”)  – dreptul persoanei vizate de a solicita sa ii fie sterse datele cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; isi retrage consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale; datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale.
 • Dreptul la restrictionarea prelucrarii poate fi exercitat in cazul in care persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada care permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegala, iar persoana se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea; in cazul in care operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; in cazul in care persoana s-a opus prelucrarii pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei respective. Clinica As asigura respectarea drepturilor persoanelor vizate, astfel cum sunt acestea prevazute la Capitolul III din Regulamentul (UE) 2016/679, respectiv  dreptul la informare (art. 13 si art. 14), dreptul de acces (art. 15), dreptul la rectificare (art. 16) dreptul la stergere („dreptul de a fi uitat” – art. 17), dreptul la restrictionarea prelucrarii (art. 18), dreptul la portabilitatea datelor (art. 20 -), dreptul la opozitie (art. 21), dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata (art. 22 si dreptul de a depune o plangere la o autoritate de supraveghere (art. 77).

Colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal obtinute prin intermediul site-ului www.clinica-as.ro este realizata cu respectarea prevederilor Regulamentul nr. 679/2016. Pentru orice informari sau solicitari in baza dreptului persoanelor vizate conform RGPD, va puteti adresa SC Proschon Med SRL la adresa de email: office@atelieruldeslabit.ro .


3. Protectia datelor cu caracter personal. Perioada de retentie a datelor
Clinica AS nu va dezvalui datele cu caracter personal colectate prin intermediul site-urilor clinicii, cu exceptia angajatilor autorizati si contractorilor/partenerilor carora aceste date le sunt necesare pentru a le procesa in numele Clinicii AS sau pentru a furniza servicii disponibile site-ului Atelierului de Slabit, sau in cazul in care obligatia de dezvaluire reprezinta o obligatie legala a Clinicii AS sau a angajatilor ori contractorilor/partenerilor acesteia.

Clinica AS a implementat masurile organizatorice si de securitate necesare pentru protectia impotriva accesului neautorizat, a utilizarii, alterarii sau distrugerii datelor cu caracter personal conform prevederilor RGPD.

Clinica AS, impreuna cu colaboratorii sai, si-a asumat responsabilitatea implementarii unor masuri tehnice si organizatorice corespunzatoare privind protectia confidentialitatii si securitatii datelor cu caracter personal.

Totodata, Clinica AS acorda acces la datele cu caracter personal, angajatilor autorizati si contractorilor/partenerilor  doar in conformitate cu scopul declarat al colectarii datelor. Toti angajatii, colaboratorii si furnizorii de servicii ai Atelierului de Slabit, care intra in contact cu datele cu caracter personal, trebuie sa actioneze in conformitate cu principiile politicilor si procedurilor de confidentialitate si de securitate a datelor cu caracter personal semnand declaratii si acorduri de confidentialitate cu privire la aceste date.

Datele cu caracter personal ale utilizatorilor site-urilor Clinicii AS sunt retinute pe o perioada de 10 ani (in functie de scopul colectarii datelor personale), utilizatorii fiind informati cu privire la perioada de retentie.


4. Modificari ale politicii de confidentialitate
Daca va considera ca este necesara o schimbare a regulilor de confidentialitate, Clinica AS va publica respectivele modificari in aceasta pagina, pentru a va informa cu privire la tipurile de date care sunt colectate si modul in care acestea sunt utilizate.

Daca aveti intrebari cu privire la politica de confidentialitate, va rugam sa ne scrieti pe e-mail., la adresa: office@clinica-as.ro .


5. Informatii privind Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)
In masura  in care considerati ca drepturile dumneavoastra prevazute in Regulamentul nr. 679/2016 au fost incalcate, aveti posibilitatea de a va adresa ANSPDCP prin depunerea unei plangeri.

Datele de contact ale ANSPDCP sunt urmatoarele:

Adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30

Sector 1, cod postal 010336

Bucuresti, Romania

Telefon: +40.318.059.211

+40.318.059.212

Fax: +40.318.059.602

Email: anspdcp@dataprotection.ro

Pagina de internet: www.dataprotection.ro

2. Drepturile dumneavoastră

Clinică AS/Atelierul de Slăbit, în calitate de operator de date cu caracter personal, a implementat măsurile tehnice și organizatorice pentru a asigura respectarea drepturilor utilizatorilor site-urilor (persoane vizate conform RGPD), și anume:

     ▸ Dreptul de acces – dreptul persoanei vizate de a obține o confirmare din partea operatorului că prelucrează sau nu datele cu caracter personal care îl privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informații privind modalitatea în care sunt prelucrate datele.

     ▸ Dreptul la portabilitatea datelor – dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și la dreptul că aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
     ▸ Dreptul la opoziție – dreptul persoanei vizate de a se opune prelucrării datelor personale atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al operatorului. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoană vizată are cu precădere dreptul de a se opune prelucrării în orice moment.
    ▸ Dreptul la rectificare – corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte stocate. Rectificarea trebuie comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate (demonstrabile).
     ▸ Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – dreptul persoanei vizate de a solicită să îi fie șterse datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; își retrage consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale.
     ▸ Dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat în cazul în care persoană contesta exactitatea datelor, pe o perioada care permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegală, iar persoană se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea; în cazul în care operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoană i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanța; în cazul în care persoană s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei respective.
Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal obținute prin intermediul site-ului www.clinică-as.ro este realizată cu respectarea prevederilor Regulamentul nr. 679/2016. Pentru orice informări sau solicitări în baza dreptului persoanelor vizate conform RGPD, va puteți adresa SC Proschon Med SRL la adresa de email: office@clinică-as.ro .

3. Protecția datelor cu caracter personal. Perioada de retenție a datelor.

▸ Clinică As Shake nu va dezvălui datele cu caracter personal colectate prin intermediul site-urilor clinicii, cu excepția angajaților autorizați și contractorilor/partenerilor cărora aceste date le sunt necesare pentru a le procesa în numele Clinicii AȘ sau pentru a furniza servicii disponibile site-ului Clinicii AS, sau în cazul în care obligația de dezvăluire reprezintă o obligație legală a Clinicii AS  sau a angajaților ori contractorilor/partenerilor acesteia.

▸ Clinică AS a implementat măsurile organizatorice și de securitate necesare pentru protecția împotriva accesului neautorizat, a utilizării, alterării sau distrugerii datelor cu caracter personal conform prevederilor RGPD.

▸ Clinică AS, împreună cu colaboratorii săi, și-a asumat responsabilitatea implementării unor măsuri tehnice și organizatorice corespunzătoare privind protecția confidențialității și securității datelor cu caracter personal.

▸ Totodată, Clinică AS acordă acces la datele cu caracter personal, angajaților autorizați și contractorilor/partenerilor  doar în conformitate cu scopul declarat al colectării datelor. Toți angajații, colaboratorii și furnizorii de servicii ai Clinicii AS, care intră în contact cu datele cu caracter personal, trebuie să acționeze în conformitate cu principiile politicilor și procedurilor de confidențialitate și de securitate a datelor cu caracter personal semnând declarații și acorduri de confidențialitate cu privire la aceste date.

▸ Datele cu caracter personal ale utilizatorilor site-urilor Clinicii AS sunt reținute pe o perioada de 10 ani (în funcție de scopul colectării datelor personale), utilizatorii fiind informați cu privire la perioada de retenție.

4. Modificări ale politicii de confidențialitate.

▸ Dacă va considera că este necesară o schimbare a regulilor de confidențialitate, Clinică AS va publica respectivele modificări în această pagină, pentru a va informa cu privire la tipurile de date care sunt colectate și modul în care acestea sunt utilizate.

▸ Dacă aveți întrebări cu privire la politică de confidențialitate, va rugăm să ne scrieți pe e-mail, la adresa: office@clinică-as.ro .

5. Informații privind Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).

▸ În măsură  în care considerați că drepturile dumneavoastră prevăzute în Regulamentul nr. 679/2016 au fost încălcate, aveți posibilitatea de a va adresa ANSPDCP prin depunerea unei plângeri

▸ Datele de contact ale ANSPDCP sunt următoarele:

Adresa:B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30
Sector 1, cod poștal 010336
București, România
Telefon:+40.318.059.211
+40.318.059.212
Fax:+40.318.059.602
Email:anspdcp@dataprotection.ro
Pagină de internet:www.dataprotection.ro